Kde jsem: Katalog > Knihy a filmy > Knihy > Odborná literatura >

Viktor Lechta: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky / Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik

Viktor Lechta: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky / Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik

Cena produktu Viktor Lechta: Východiská a perspektívy inkluz... není známa.

 

Popis produktu Viktor Lechta: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky / Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik: Koncept inkluzívnej pedagogiky podobne ako všetky radikálne koncepty, je v podstate biopolárny. Implikuje v sebe na jednej strane nespochybniteľný zámer humanistického nasmerovania modernej pedago...  Více informací


Viktor Lechta: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky / Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik - popis

Koncept inkluzívnej pedagogiky podobne ako všetky radikálne koncepty, je v podstate biopolárny. Implikuje v sebe na jednej strane nespochybniteľný zámer humanistického nasmerovania modernej pedagogiky, no na druhej strane súčasne aj isté nebezpečenstvo, že v prípade nevhodnej, neprimeranej či unáhlenej aplikácie môže uškodiť práve tým, ktorým chce pomôcť - deťom s postihnutím (narušením, ohrozením). Preto trebe pri jeho uplatnení postupovať síce odhodlane, vzhľadom na dlhodobú perspektívnu, ale súčasne aj rozvážne, ak ide o jeho aktuálne riešenia.

Monografia, ktorú predkladáme (špeciálno-, liečebno-) pedagogickej komunite, sa zacieľuje práve na túto bipolaritu. zainteresovaní odborníci zo Slovenska, z Čiech, Nemecka a Rakúska v nej riešia možnosti aplikácie tohto konceptu v našich podmienkach a to nielen v aktuálnej odborno-politicko-ekonomickej realite, ale aj z hľadiska špecifických východísk a najmä dlhodobých perspektív.

Viktor Lechta

Počet stran: 127 stran
Vazba: brožovaná vazba
Rozměr: 172×240 mm
Hmotnost: 240 g
Jazyk: slovenský, nemecký jazyk
ISBN: 9788080633035
Rok vydání: 2009