Slevy - Odborná literatura

- 20 %

Odborná literatura Grada

Teoretické základy ultrazvukového vyšetřování ve flebologii, včetně fyzikálních principů ultrazvuku, terminologie, anatomie a etiopatogeneze žilních onemocnění, spojené s názornými obrázky a kazuistikami, jsou hlavním přínosem této knihy. Tato didaktic... více

od 266,00 Kč původně332,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou informováni o teoretických pozn... více

od 190,00 Kč původně237,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Gastroenterologie a hepatologie je instruktivní a praktická příručka, kterou sepsali největší odborníci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kniha vychází z bohatých pedagogických zkušeností autorů a potřeb cílov... více

od 203,00 Kč původně254,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Odborná kniha Praktická komunikace v medicíně může sloužit také jako učebnice. Věra Linhartová, autorka publikace, zpracovala text nanejvýš poutavě. Je doplněn o životní příběhy a kazuistiky. Publikace je určena především studujícím a lékařům všech med... více

od 166,00 Kč původně208,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor ošetřovatelství a poslouží rovněž všem, pro které je historie oboru součástí profesní identity. Přináší široký přehled a systematické zpracování ojedinělé jak v historické, tak v ošetřovatelské odborné literatu... více

od 170,00 Kč původně212,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Příručka pro každodenní praxi všech zdravotnických zařízení v České republice se zabývá zdravotnickou dokumentací komplexním způsobem. Je vhodná i pro prvotní seznámení s touto otázkou studentů lékařských fakult či středních, vyšších a vysokých zdravotni... více

od 203,00 Kč původně254,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha Lokální ošetřování ran a defektů na kůži je vhodným a praktickým pomocníkem sester v péči o nemocné s chronickými, nehojícími se ranami i studijním materiálem pro studenty ošetřovatelství. Po jejím prostudování se ošetřovatelský personál bude lépe ... více

od 94,00 Kč původně118,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha je první na našem trhu, která se věnuje novým trendům v nabídce cestovního ruchu a představuje je na konkrétních příkladech ze zahraničí i z ČR. Je určena pracovníkům a podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a místních samospráv... více

od 197,00 Kč původně246,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Publikace Ošetřovatelství v pediatrii metodicky navazuje na knihu Základní ošetřovatelská péče v pediatrii a je další z učebnic ošetřovatelství v klinických oborech. Obsahuje kapitoly s problematikou onemocnění kardiovaskulárního systému, urogenitálníh... více

od 217,00 Kč původně271,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Jedinečná monografie s titulem Osteologie a kalcium-fosfátový metabolizmus, která upozorňuje na odbornou problematiku pohybující se na hranici několika příbuzných oborů. Autorka se tímto tématem zabývá mnoho let a v publikaci podává zcela moderní aktuáln... více

od 271,00 Kč původně339,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabezpečení v České republice. V praxi se pojmu sociální zabezpečení používá v různém pojetí. V užším pojetí zahrnuje ... více

od 271,00 Kč původně339,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha Kompendium hojení ran pro sestry přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie chronické rány, ale také k procesu standardizace ošetřovatelsk... více

od 170,00 Kč původně212,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Jednotná terminologie je základním předpokladem komunikace a bezproblémového kontaktu všech pracovníků poskytujících péči. Základy praktické terminologie pro sestry je příručka pro výuku a praxi a přináší sjednocení hlavních pojmů používaných v péči o n... více

od 135,00 Kč původně169,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Publikace je koncipována jako základní učebnice k odborným ergoterapeutickým předmětům v Bc. programech na VŠ, ale je také vhodnou učebnicí pro další nelékařské obory a pracovníky v oboru. Po jejím prostudování bude student umět charakterizovat obor ergo... více

od 271,00 Kč původně339,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Vynikající publikace Rizikové a patologické těhotenství renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, intern... více

od 679,00 Kč původně849,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha je určena zájemcům, studentům a učitelům vysokých škol, zejména technického zaměření. Text seznamuje čtenáře se základy makroekonomie z pohledu člověka technicky a matematicky zaměřeného, proto je výklad knihy pozitivní, oproštěný od jakýchkoliv no... více

od 156,00 Kč původně195,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Publikace nabízí učitelkám, cvičitelkám i rodičům pohybová cvičení a hry pro předškolní a mladší školní děti, která lze využít v netradiční dny spojené s významnými událostmi v roce, např. o Velikonocích, během karnevalu, při oslavách Dne matek, na Mikul... více

od 89,00 Kč původně111,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Český odborný knižní trh dosud publikaci zaměřenou na téma zpracování 48 hodinového až 7 denního měření krevního tlaku nezahrnoval. Jedná se tedy o jedinečnou knihu vhodnou pro odborné lékaře, kteří hodnotí delší profily krevního tlaku. Tato metoda je v ... více

od 289,00 Kč původně361,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha Logopedie v ošetřovatelské praxi zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství – text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logoped... více

od 135,00 Kč původně169,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha je určena začátečníkům, studentům středních a vysokých škol, rekvalifikovaným, kteří si chtějí prostřednictvím praktických příkladů osvojit základy účetnictví. Výklad je zaměřen na základní účetní operace, principy a pojmy používané v účetnictví, k... více

od 149,00 Kč původně186,00 Kč
« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 9 | další »