Slevy - Odborná literatura

- 20 %

Odborná literatura Galén

Již třetí vydání příručky Needs of patients je určeno zejména zahraničním studentům medicíny a poslouží jim k procvičení konverzace mezi lékařem a pacientem. Těžiště textu s titulem Needs of patients je ve střídání otázek lékaře a odpovědí pacienta ses... více

od 96,00 Kč původně120,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Druhé, zcela přepracované a doplněné vydání úspěšné učebnice, která je koncipována jako stručná příručka pro studenty a klinické i laboratorní pracovníky zabývající se imunologií, obsahuje základní informace o funkci imunitního systému a jeho poruchách, ... více

od 242,00 Kč původně302,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Základní učebnice v oboru, vynikající svým pojetím, aktuálností, rozsahem i zpracováním. Informace v ní obsažené jsou pravidelně aktualizovány, rozsah je ideální a pojetí přehledné. Publikace je mimořádně zajímavá i díky bohaté obrazové příloze. Knihu vy... více

od 176,00 Kč původně220,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Písmo o nás prozrazuje mnohé. Jak je možné „číst“ v lidském písmu, na to se snaží odpovědět disciplína zvaná grafologie. Publikace přehledně shrnuje základy grafologie, podává přehled o grafologických znacích a jejich psychologických významech. Jednotliv... více

od 111,00 Kč původně139,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha Veterinární imunologie vychází z publikace vydané v roce 2000 a je rozšířená a akutalizovaná. Miroslav Toman v knize přehledným způsobem shrnuje nejnovější poznatky v oboru se zdůrazněním specifických rysů imunitních reakcí u hospodářských a domácí... více

od 434,00 Kč původně543,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Publikace Křehký pacient a primární péče poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče (long-ter... více

od 438,00 Kč původně548,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké škole a nemají pedagogické vzdělání. Autoři aplikují didaktické zásady, metody a formy na podmínky výukového procesu v prostředí vysoké školy, vysvětlují efektivní... více

od 170,00 Kč původně212,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Učebnice Vnitřní lékařství je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů, kteří musí znát ... více

od 292,00 Kč původně365,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z farmakologické praxe. Kniha obsahuje velké množství ... více

od 292,00 Kč původně365,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice s názvem Základy lékařské fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek. Množství informací a jejich kvalitní zpracování či... více

od 434,00 Kč původně543,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Druhý díl pracovního sešitu slouží k procvičení probrané látky předmětu Ošetřovatelství zábavnou formou - stejně jako první díl obsahuje tabulky, obrázky, doplňovačky, křížovky, osmisměrky. Tento způsob práce s výukovou pomůckou podporuje aktivitu a samo... více

od 108,00 Kč původně135,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Učebnice je určena především pro žáky a učitele středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče, vychází z učebních osnov předmětu zdravotní nauka stanovených pro tento obor. Třetí díl zpracovává základy epidemiologie, hygieny i první... více

od 135,00 Kč původně169,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Portál

Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytvář... více

od 436,00 Kč původně545,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení. Použití pracovního sešitu při výuce pomáhá vyučujícímu zajímavou formu oživ... více

od 170,00 Kč původně212,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Publikace se věnuje analýze postavení turismu z hlediska světové ekonomiky a zhodnocuje význam v mezinárodním obchodě. Kromě subjektů jako jsou např. hotely a cestovní kanceláře se publikace také zabývá rozložením mezinárodního cestovního ruchu. Dále ... více

od 190,00 Kč původně237,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Vynikající didaktická pomůcka určená pro pre- i postgraduální studium, a to zejména pro nefrology, internisty, pediatry, praktické lékaře. Je vhodná jak pro nemocniční, tak ambulantní provozy, ocení ji i studenti medicíny. Obsahuje řadu přehledných tabul... více

od 255,00 Kč původně319,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Kniha podává podrobný přehled zásadních novinek v gastroenterologii a hepatologii od základní teorie až po chirurgickou léčbu. Zamýšleným specifikem publikace je značná podrobnost, aktuálnost a důraz na vědecký přístup. Jedná se proto o publikaci vysoc... více

od 407,00 Kč původně509,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Odborná učebnice Stomatologie se může stát plnohodnotnou příručkou pro praxi stomatologů, ORL-specialistů i praktických lékařů. Obsahuje základní informace o stomatologickém oboru. Poskytuje základní přehled jednotlivých onemocnění čelistního kloubu sp... více

od 183,00 Kč původně229,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura TRITON

Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je s... více

od 119,00 Kč původně149,00 Kč
- 20 %

Odborná literatura Grada

Zcela přepracované, doplněné a aktualizované vydání této velmi úspěšné publikace - Traumatologie orofaciální oblasti, která je určena zejména jako učební text pro studující medicíny. Kromě studentů magisterských i bakalářských programů medicíny v ní najd... více

od 215,00 Kč původně269,00 Kč
« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 9 | další »