Slevy - Odborná literatura

- 76 %

Odborná literatura Grada

Patříte-li mezi náročnější majitele videokamer, jistě se nespokojíte s pouhým přehráním svého záznamu nebo jeho zkopírováním na videokazetu, ale budete jej chtít využít pro vznik mnohem dokonalejšího díla - sestříhaného videa, doplněného hudbou, titulky,... více

od 59,00 Kč původně251,00 Kč
- 72 %

Odborná literatura Wolters Kluwer

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních met... více

od 85,00 Kč původně305,00 Kč
- 70 %

Odborná literatura Grada

Každý z uživatelů internetu jednou zatouží po tom, aby si vytvořil vlastní www stránku. Jak rychle a efektivně svoji touhu po vlastních webových stránkách realizovat vysvětluje již druhé, aktualizované a doplněné vydání této čtenářsky velmi úspěšné publi... více

od 69,00 Kč původně229,00 Kč
- 70 %

Odborná literatura Grada

Jan Přib: Zákon o nemocenském pojištění úplné znění s výkladem Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Čeština Jazyk Přib Jan Autor 2008 Rok vydání 2. vydání Pořadí vydání 170 x 240 x 2 mm formát

od 105,00 Kč původně349,00 Kč
- 62 %

Odborná literatura Grada

Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách, ... více

od 75,00 Kč původně199,00 Kč
- 62 %

Odborná literatura Grada

Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i sájejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize. Doplněny jsou i kapitoly o ... více

od 76,00 Kč původně199,00 Kč
- 59 %

Odborná literatura Grada

Kolektiv autorů: Vnitřní prostředí Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi na CD Rozsáhlá monografie našich předních odborníků se zabývá metabolizmem vody a iontů, acidobazickou rovnováhou a regulačními mechanizmy za fyziologické situace i ... více

od 1 908,00 Kč původně4 599,00 Kč
- 58 %

Odborná literatura Epocha

Egon Lánský: Incident s politikou Napsal-li kdysi švýcarský ekonom a historik Jean de Sismondi (1773 – 1842), že „…politické změny buď předcházely změny národního charakteru nebo je provázely“, představuje tato kniha Egona Lánského svým vědoucím nadhlede... více

od 99,00 Kč původně238,00 Kč
- 55 %

Odborná literatura Grada

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na nov... více

od 126,00 Kč původně280,00 Kč
- 55 %

Odborná literatura Grada

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva o slovní zásobě a tvoření slov, tvarosloví, sk... více

od 134,00 Kč původně297,00 Kč
- 50 %

Odborná literatura Grada

Publikace poskytuje přehlednou informaci o zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance. Čtenář v ní najde potřebné informace pro její běžné využívání v klinické praxi. Ocení ji zejména kardiologové, internisti a lékaři oddělení zobrazovacích metod. Publi... více

od 126,00 Kč původně254,00 Kč
- 50 %

Odborná literatura Grada

Problematika opatrovnictví dospělých osob se stává důležitým předmětem zájmu společnosti u nás i ve světě. Zvýšený zájem o tuto problematiku je způsoben vzrůstajícím počtem osob ve věku nad 18 let, které soudy zbavily způsobilosti k právním úkonům nebo j... více

od 149,00 Kč původně299,00 Kč
- 43 %

Odborná literatura TRITON

Viktor L. Schermer: Duch a duše Nové paradigma v psychologii, psychoanalýze a psychoterapii Victor L. Schermer působí jako psychoanalytický psychoterapeut s velkým zájmem o alternativní terapie a různé duchovní tradice. V praxi poznal, že psychoanalytick... více

od 179,00 Kč původně314,00 Kč
- 41 %

Odborná literatura TRITON

Petr Niederle: Onemocnění srdce Rady pro kardiaky Za poslední desetiletí se zvýšila kvalita zdravotní péče, kvalita ošetřovací péče včetně nadstandardních požadavků i dostupnost vysoce specializovaných diagnostických i léčebných metod. Došlo i ke zlomu k... více

od 20,00 Kč původně34,00 Kč
- 38 %

Odborná literatura Grada

Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k?dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se?snaží v?lepším případě o?popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, ... více

od 195,00 Kč původně314,00 Kč
- 36 %

Odborná literatura Kalligram

Július Špaňár: Herakleitos z Efezu V knihe Júliusa Špaňára Herakleitos z Efezu ide o komplexné spracovanie a interpretáciu názorov Herakleita, zachytenie autentických zlomkov a doxografických správ. Hlboká a všestranná znalosť toho, čo sa z Herakleitovho... více

od 69,00 Kč původně107,00 Kč
- 35 %

Odborná literatura Young Scientist

Kladie si za úlohu sprístupniť niektoré odborné termíny, či pojmy posledného obdobia fyziky a kozmológie. Tie vďaka internetu, televízii a sci-fi literatúry rýchlo prechádzajú do prirodzených jazykov a udomácňujú sa, čo si vyžaduje kodifikáciu. Úlohou po... více

od 55,00 Kč původně85,00 Kč
- 34 %

Odborná literatura Grada

Kniha Praktická dětská obezitologie je určena především pro praktické lékaře pro děti a dorost (dále PLDD), ale také pro všechny odborné pracovníky podílející se na komplexní péči o děti s obezitou (pediatry, endokrinology, lékaře lázeňských zařízení, ps... více

od 178,00 Kč původně271,00 Kč
- 34 %

Odborná literatura Wolters Kluwer

Publikace je sondou do tradičních institutů materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a zároveň se zaměřuje na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí. Širší dimenze je vyhrazena otá... více

od 318,00 Kč původně479,00 Kč
- 34 %

Odborná literatura TRITON

Ivan Dylevský: Kineziologie Základy strukturální kinezologie Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Čeština Jazyk Dylevský Ivan Autor 2009 Rok vydání 1. vydání Pořadí vydání 156 x 232 x 20 mm formát

od 357,00 Kč původně543,00 Kč
1 2 3 4 5 6 7 ...11