Kde jsem: Katalog > Knihy a filmy > Knihy >

Odborná literatura

Odborná literatura - zboží

Filtrování
Nalezeno 109 produktů

C.H.Beck Zákon o mediaci Komentář

publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora • zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech • objasňuje základní pilíře či... více

od 749 Kč do 790 Kč

C.H.Beck Zákon o mezinárodním právu soukromém Komentář

Popis: • Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy. • Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož světle je nutno jednotlivá ustanovení zákona vykládat. • Stranou pozornosti nezůstávají ani r... více

od 395 Kč do 1 390 Kč

C.H.Beck Zákon o obětech trestných činů Komnetář

Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů. Komentář představuje problematiku obětí trestných činů ... více

od 886 Kč do 990 Kč

C.H.Beck Zákon o obchodních korporacích Komentář

Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teor... více

od 2 841 Kč do 2 990 Kč

C.H.Beck Zákon o ochraně ovzduší Komntář

Nový zákon z roku 2012 stanoví řadu právních a ekonomických nástrojů k předcházení znečištění ovzduší a řešení již existujícího znečištění. * Regulace se dotýká stovek tisíc zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž většinu tvoří menší stacionární zdroje. *... více

od 641 Kč do 990 Kč

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je ur... více

od 749 Kč do 1 190 Kč

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí množství judikatury a rozhodnutí jsou podrobně ro... více

od 1 607 Kč do 2 010 Kč

Komentář byl připravován v týmu lidí, jejichž profesní cesta je spojena nejen s úpravou rejstříkového práva, ale také s obchodním právem jako s celkem. Všichni se podíleli nejen na vzniku zákona o veřejných rejstřících, ale také celé nové soukromoprávní ... více

od 791 Kč do 1 306 Kč

C.H.Beck Zákoník práce Komentář

Zákoník práce patří k nejdůležitějším zákonům pro celou naši společnost, neboť upravuje oblast, která se každého z nás bytostně dotýká. Autoři i nakladatelství jsou si této skutečnosti plně vědomi, a proto nyní společně předkládáme veřejnosti druhé vydán... více

od 1 161 Kč do 2 990 Kč

C.H.Beck Zaměstnanci v objektivu kamer

V důsledku nejrůznějších společensko-ekonomických vlivů dochází k rostoucímu tlaku na výkonnost zaměstnanců. Kontrola zaměstnanců je přirozeným nástrojem, jak řídit a hodnotit jejich pracovní výkonnost a výsledky. Novým impulsem pro zintenzivnění kontro... více

od 403 Kč do 450 Kč

Komentář k této části NObčZ si vytyčil úkol interpretovat předmětnou část nového kodexu. [Nová právní úprava opouští úpravu smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu a v části čtvrté, hlavě druhé, dílu 11, upravuje oddíl 1 účet v § 2662–2679 NObčZ... více

od 597 Kč do 630 Kč

C.H.Beck Znalecké právo

Publikace reaguje svým obsahem na vznik nového společenského fenoménu, kterým je znalecké právo. Zaměřuje se tak nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a tlumočnících a doprovodných prováděcích předpisech, ale také na vybr... více

od 416 Kč do 490 Kč

Čestmír Pavel Čepelka Šturma Mezinárodní právo veřejné

Čestmír, Pavel Čepelka,Šturma: Mezinárodní právo veřejné Právnické učebnice Předkládaná publikace je jednotnou a ucelenou učebnicí, pojednávající o problémech obecných i zvláštních, navazující na tradice české a evropské doktríny. V deseti rozsáhlých kap... více

od 779 Kč do 890 Kč

Eva Cihelková Světová ekonomika Obecné trendy rozvoje (+ CD)

Eva Cihelková a kolektiv: Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje (+ CD) Publikace přináší nový pohled na světovou ekonomiku. Světová ekonomika je sociálně ekonomickým systémem, který se vyznačuje novým geopolitickým a demografickým uspořádáním. Všeobec... více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: 8. 6. 2020

Günter, Eva Wöhe,Kislingerová: Úvod do podnikového hospodářství 2. přepracovné a doplněné vydání Beckovy ekonomické učebnice Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává p... více

920 Kč

Hans Hattenhauer Evropské dějiny práva

Hans Hattenhauer: Evropské dějiny práva Toto úspěšné dílo sleduje tři tisíce let trvající vývoj právní kultury v Evropě. Kniha je rozsáhlým překladem díla profesora Hattenhauera, známého německého právního historika. Autor se neomezuje na pouhý historick... více

od 1 081 Kč do 1 140 Kč

Jindřiška, Jiří Munková, Kindl: Zákon o ochraně hospodářksé soutěže Komentář Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se komunitární soutěžní právo stalo právem přímo platným i na jejím území. Autoři proto přinášejí nejen fundovaný komentář z... více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Do 3 dnů

Jiří Kindl Kartelové a distribuční dohody

Jiří Kindl: Kartelové a distribuční dohody Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na úze... více

od 467 Kč do 520 Kč

Kolektiv autorů Antidiskriminační zákon

Kolektiv autorů: Antidiskriminační zákon Komentář Komentář k zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a ochraně před diskriminací (Antidiskriminační zákon) podává výklad právníhopředpisu zasazený do kontextu práva EU i českého právního řádu. Obsahuje r... více

od 1 011 Kč do 1 190 Kč

Kolektiv autorů: Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář 1.vydání První vydání komentáře k novému zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev, kterým došlo k transpozici Desáté směrnice Evropského společenství o přeshraničn... více

1 299 Kč
« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | další »

Další kategorie

Bylo pro vás vyhledání nejlevnějších cen v kategorii Odborná literatura užitečné? Najdeme vám nejlevnější ceny jakéhokoliv zboží. Například nejlevnější Audioknihy nebo Literatura - umění, Ostatní knihy, Křížovky a hry.